Hoe werkt Finqle?

Finqle voorziet ondernemers van debiteurenfinanciering. Klanten kunnen hun verkoopfacturen via ons online platform indienen, waarna Finqle deze koopt en binnen 24 uur uitbetaalt. Wij dragen het kredietrisico en verzorgen het debiteurenbeheer op elke factuur die wij kopen. Deze dienstverlening heet American factoring.

Voor onze klanten gelden geen restricties op het aantal debiteuren, aantal facturen, omzet of factuurwaarde. Dit maakt ons product zeer flexibel en zeer geschikt voor startende ondernemingen, MKB’ers en ZZP’ers.

Altijd een persoonlijke benadering

Altijd persoonlijk contact

Je eigen accountmanager

Vanaf het eerste contact hanteren wij een persoonlijke benadering. Je krijgt een eigen accountmanager als aanspreekpunt. Hij of zij zal direct jouw belangen persoonlijk behartigen.

Jouw accountmanager begeleidt je aanmeldingsprocedure, en zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk je facturen kan indienen ter financiering. Alle communicatie met betrekking tot ingediende facturen, benodigde documentatie, debiteuren en uitbetaalde bedragen lopen via jouw persoonlijke accountmanager. Hij of zij is altijd op de hoogte van jouw dossier en is daarnaast altijd per email, telefoon of via ons platform bereikbaar.

Je dient online je facturen in

Binnen 3 klikken geregeld

Simpel en flexibel

Je bent bij ons niet verplicht je hele debiteurenportfolio onder te brengen; dit kan per debiteur. Vervolgens kan je facturen heel simpel via ons online platform uploaden ter financiering.

Financieren op debiteurenniveau maakt onze dienstverlening zeer flexibel. Het is mogelijk te sturen op de financieringsbehoefte per debiteur. In tegenstelling tot banken en andere factor-maatschappijen is het daarom niet nodig om op het gehele portfolio kosten te maken. Tevens stellen wij geen eisen aan je omzet, bedrijfsgrootte of factuurwaarde. Dit maakt onze dienstverlening ook uitermate geschikt voor MKB’ers en ZZP’ers.

Kredietcheck en acceptatie

Omdat wij financieren per debiteur, voeren wij op elke door onze klant aangebrachte opdrachtgever een kredietcheck uit. In deze kredietcheck houden wij rekening met de door onze klant verwachte omzet bij de opdrachtgever en kijken wij naar de algemene financiële positie van de opdrachtgever. Op basis van deze check geven wij een limiet af tot waar onze klant facturen kan indienen ter financiering. Let op; een limiet kan ook ontoereikend of nul zijn. Wij zullen dan geen facturen op de opdrachtgever in behandeling nemen en onze klant adviseren niet zomaar op krediet te leveren.

Binnen 24 uur uitbetaald

Als factormaatschappij neemt Finqle het vorderingsrecht van je factuur over en betaalt de factuurwaarde minus onze kosten binnen 24 uur uit op je rekening. Je blijft dus factureren onder je eigen naam en op je eigen ‘briefpapier’.

Het overnemen van het vorderingsrecht van een factuur heet in de Nederlandse wet “Cessie” (art. 3:94 BW voor de liefhebber). Nadat wij jouw factuur hebben overgenomen ben je direct verzekerd tegen een eventueel faillissement van je opdrachtgever.

Overzichtelijke kostenstructuur

Finqle onderscheidt zich van andere factormaatschappijen door een zeer simpele en duidelijke kostenstructuur te hanteren. Wij hebben geen opstartkosten, geen abonnementskosten, geen kosten per te verwerken factuur, wij hanteren geen depot en rekenen geen kosten als een debiteur te laat betaalt.

We hanteren een basistarief van 3% en een variabel tarief van 1% per 30 extra dagen betaaltermijn zoals je die bent overeengekomen met je opdrachtgever. Ben je een betaaltermijn overeengekomen van 30 dagen met je opdrachtgever, dan betaal je dus 4%. Bij een termijn van 45 dagen 4,5%, 60 dagen 5%, etc. Het percentage wordt berekend over de factuurwaarde inclusief BTW. Wij financieren je omzetbelasting dus gewoon mee!

Professioneel debiteurenbeheer

Nooit meer achter klanten aanbellen

Wij regelen het debiteurenbeheer

Finqle neemt als factor het vorderingsrecht over op jouw factuur. Wij zullen daarom ook het debiteurenbeheer verrichten op de facturen die wij kopen. Belangrijk om hier te vermelden is dat wij NOOIT vanuit een incassoperspectief werken.

Wij begrijpen dat een weekend een betaaltermijn in de weg kan zitten of dat er altijd op een vaste dag betaald wordt. Tevens begrijpen we dat er wel eens een foutje kan zitten in een factuur of dat er een creditnota nodig is.

Wij verrichten ons debiteurenbeheer dan ook telefonisch en zullen altijd proberen langs minnelijke weg tot een oplossing te komen. Dit betekent dat wij de relatie en tijdslijn altijd in ons achterhoofd houden en altijd met onze klanten overleg voeren in het debiteurenbeheerproces. Wij zien onszelf dan ook als zakelijk verlengstuk van jouw onderneming.

Je blijft continu op de hoogte

Altijd inzicht in je facturen

Altijd alles online

Door middel van het door ons specifiek voor factoring ontwikkelende platform kan je alle zaken altijd online regelen. Je kan debiteuren aanmelden, facturen uploaden en communiceren met je accountmanager. Het is mogelijk werknemeraccounts aan te maken, welke specifieke acties kunnen uitvoeren. Op het platform vind je jullie bedrijfsprofiel en de afrekennota’s die wij generen na het kopen van je facturen. Deze afrekennota’s kan je makkelijk downloaden en exporteren naar je eigen boekhouding.

Uiteraard kan je ook precies bijhouden welke facturen zijn ge­upload ter financiering, hoe lang deze openstaan en welke acties wij erop aan het ondernemen zijn. Je hebt tevens inzicht in je ondergebrachte debiteuren, de limieten daarop en hun betaalmoraal.

Waarom kiezen voor Finqle?

Achter Finqle staat een private investeringsmaatschappij bestaande uit succesvolle Nederlandse ondernemers. Zij hebben het doel om duurzaam en actief te investeren in Nederlandse start-ups. Met Finqle breiden zij hun doelstelling uit en stellen daarmee financiering beschikbaar voor het gehele bedrijfsleven.

Er is gekozen voor American Factoring vanwege de jarenlange ervaring in deze industrie, maar ook omdat deze flexibele dienstverlening toegankelijk is voor alle ondernemers. Doordat wij kennis direct combineren met techniek, maken we het tevens mogelijk om met zeer competitieve tarieven de markt te bestormen.