arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upcrosshelpwarning
icon/over-finqleicon/contacticon/contact-kleinicon/debiteuren-beheericon/factoring-kleinicon/finqle-kleinicon/finqle-payicon/hoe-werkt-heticon/klanten-kleinicon/mkb-factoringicon/offline-facturenicon/reverse-factoringicon/aanmeldenicon/status-facturenicon/supporticon/support-kleinicon/vacature-kleinicon/zzp-factoring
Update coronavirus

Alles wat u moet weten over Finqle en het coronavirus

Inhoud

 • Voor klanten
 • Voor opdrachtgevers (debiteuren)
 • Over onze medewerkers
 • Overheidsmaatregelen voor ondernemers

Voor klanten

Het coronavirus zet zowel privé als zakelijk de wereld op z’n kop. Overal gaan dingen net wat anders dan normaal. Ook bij Finqle is het niet helemaal business as usual, maar wij blijven u wel bedienen zoals u van ons gewend bent:
Factuur. Vandaag verstuurd. Morgen betaald. We bekijken van dag tot dag wat er nodig is om zo gezond mogelijk voor onze klanten te zorgen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en ons team staat klaar om deze te beantwoorden.

Voor opdrachtgevers

Finqle verschaft liquiditeit door het aankopen van facturen van haar klanten (lees: uw leveranciers). Hierdoor kan u als afnemer van uw leverancier, debiteur van Finqle zijn. Zoals op elke debiteur van Finqle is ook uw onderneming een door Finqle vastgestelde kredietlimiet van toepassing. Dat is het bedrag dat er maximaal open kan staan aan door Finqle aangekochte facturen. Bij het vaststellen van een kredietlimiet is o.a. de financiële situatie en het betaalgedrag van een onderneming van belang.

In deze crisistijd is het belangrijk dat het betalingsverkeer op gang blijft en ook de klanten van Finqle dienen hun betalingen dus tijdig te ontvangen. Finqle houdt daarom zo veel als mogelijk vast aan verstrekte kredietlimieten en blijft haar klanten voorzien van financiering. Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw betaalgedrag volgen elkaar momenteel snel op. Finqle stelt zich zoals aangegeven coulant op t.a.v. van betaalvertraging, maar als wij daartoe aanleiding zien kan een kredietlimiet worden ingetrokken, of beperkt.

Maar ook wij snappen de ernst van de huidige situatie en de onvermijdelijke consequentie dat sommige partijen niet direct meer aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Als uw organisatie direct geraakt wordt door de huidige sancties, komen wij u graag tegemoet door u  3 weken extra de tijd te geven om uw openstaande facturen te voldoen. U hoeft facturen dus pas 21 dagen na vervaldatum aan ons te betalen.

Wij willen benadrukken dat als u wel genoeg liquide middelen heeft om aan uw betalingsverplichting te voldoen, deze verplichting ook na te komen. Er zijn immers vele leveranciers in de keten (bijvoorbeeld freelancers) die afhankelijk zijn van doorbetalingen van geld dat wij van u ontvangen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over doorbetalingen aan uw leveranciers.

Mocht u in de toekomst diensten of goederen willen plaatsen afnemen bij uw leverancier moet u er rekening mee houden dat de kredietstatus (of: uw betaalgedrag) gevolgen kan hebben voor de uw handelsrelatie. Houdt u ons vooral op de hoogte van betalingen die wij van u kunnen verwachten.

Als u denkt ook na de 3 weken uitstel niet te kunnen betalen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar [email protected] Een van onze medewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de opties te door te nemen.

Onze medewerkers

Onze medewerkers werken tijdens deze crisis veelal vanuit huis. Het kan dus zijn dat u wat andere achtergrondgeluiden hoort dan u van ons gewend bent. Ook willen wij benadrukken dat onze medewerkers gewoon debiteurenbeheer blijven verrichten. Het kan dus zijn dat u door ons gebeld wordt voor een vervallen factuur terwijl u deze op dit moment niet kunt betalen. Wij weten op dit moment niet wie wel of niet kan betalen. U kunt dus tijdens dit gesprek aangeven of u gebruik wilt maken van de uitstel- of betalingsregeling waarna uw bedrijf wordt toegevoegd aan de lijst. Wij vragen wel om elkaar met respect te blijven behandelen.

Maatregelen overheid:

Ongetwijfeld heeft u alle (financiële) maatregelen van de overheid inmiddels bestudeerd of zelfs al aangevraagd. Desalniettemin treft u hieronder nogmaals een uitgebreide lijst met hulpmiddelen. Als wij u kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van liquiditeit, horen wij dat uiteraard graag.

 1. Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen.
 2. Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen.
 3. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente  vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.
 4. De belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 
 5. Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.
 6. Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.
 7. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.
 8. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties.
 9. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken.
 10. De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
 11. Tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. 

Rijksoverheid heeft een pagina ingericht voor werkgevers en ondernemers met vragen en antwoorden over de financiële steunmaatregelen.

Wij zullen er alles aan doen om klanten en opdrachtgevers te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Tot de tijd van het doen van goede zaken, wensen wij iedereen een goede gezondheid toe. Mocht u nog vragen hebben dan staan onze medewerkers voor u klaar. U kunt ons bellen op 085-3033650 of een e-mail sturen naar [email protected].