Hoe werkt factoring?

Deel dit verhaal
Deel dit verhaal

Ben je op zoek naar een oplossing waarbij je direct je facturen kunt omzetten in cash? Dan is deze blog zeker iets voor jou.

Je leert in deze blog:*

  • Hoe werkt factoring: de theorie
  • Hoe werkt factoring: de praktijk
  • Het effect van factoring op je debiteurenbeheer

Niet alle ondernemers kunnen of willen aankloppen bij een bank. Om er toch voor te zorgen dat een bedrijf direct over werkkapitaal kan beschikken, kan er gebruik gemaakt worden van factoring. Dit is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de cashhflow snel verbetert door het direct betaald krijgen van de verkoopfacturen. 

Hoe werkt factoring: de theorie
Factoring bestaat al jaren, maar is sinds 2015 erg populair in Nederland. Het is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij je je cashflow sterk verbetert door je verkoopfacturen direct betaald te krijgen. 

Je verkoopt je facturen aan een gespecialiseerd bedrijf, de factor. Tegen een kleine vergoeding ontvang je de factuurwaarde direct op je rekening. Het overdragen van het vorderingsrecht van de factuur in kwestie heet in de Nederlandse wet ‘cessie’. Je verstuurt de factuur wel nog op je eigen briefpapier, maar dan met de IBAN van de factormaatschappij erop in plaats van de IBAN van je eigen bedrijf. Ook voeg je een extra (wettelijke verplichte) regel onderaan de factuur toe, waaruit blijkt dat de factuur is overgedragen aan de factor. Er zijn geen restricties op het aantal debiteuren, aantal facturen, omzet of factuurwaarde. Dit maakt factoring zeer geschikt voor startende ondernemingen, MKB’ers en ZZP’ers.

Hoe werkt factoring: de praktijk
De factormaatschappij checkt de kredietwaardigheid van je opdrachtgever. De kredietwaardigheid van je opdrachtgever geeft aan in hoeverre deze in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dat is van belang, want zo weet de factormaatschappij of de factuur ook daadwerkelijk betaald kan worden.

Als jouw opdrachtgever kredietwaardig blijkt dan kan de factormaatschappij jouw facturen overnemen. De factor geeft dan een limiet af per debiteur. Dit limiet geeft het maximale bedrag aan dat de factor wil hebben openstaan op een opdrachtgever. Als de factor facturen koopt wordt wordt dit limiet gevuld. Als de opdrachtgever vervolgens facturen betaald wordt dit limiet weer geleegd. Indien een factor geen limiet kan afgeven op een opdrachtgever moet je je afvragen of wel op krediet wilt leveren aan zo’n partij. Meestal staan dat soort partijen er financieel slecht voor.

Na het aanleveren van een aantal gegevens over je bedrijf en diensten, ontvang je een offerte. Wanneer je akkoord gaat met de offerte dan wordt je factuur gekocht en betaalt de factormaatschappij de factuur, minus de factorfee, direct aan je uit. De facturen dien je eenvoudig online via het factorplatform in. Je belangen worden behartigd door je vaste accountmanager.

Het effect van factoring op je debiteurenbeheer
Omdat het vorderingsrecht is overgedragen verricht de factormaatschappij ook het debiteurenbeheer. Ze doen dit als zakelijk verlengstuk van jouw onderneming. Dit gebeurt dus altijd professioneel en, waar nodig, in overleg met jou. Dit scheelt je heel veel tijd, want je hoeft niet meer zelf achter vervallen facturen aan te gaan. Je hoeft het met je opdrachtgevers dus alleen nog over leuke dingen te hebben en je relatie commercieel houden. En als je opdrachtgever failliet gaat is dat niet jouw probleem; naast het vorderingsrecht neemt de factor ook het kredietrisico over. 

*De werkwijze kan per factormaatschappij verschillen, bovenstaande werkwijze is zoals wij American Factoring bij Finqle hanteren